Allmänna villkor och integritetspolicy

Nedan villkor är tillämpliga för det köpeavtal som konsument sluter med DLO AB, organisationsnummer 559240-5061, nedan kallat DLO AB. DLO AB tillämpar bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Dataskyddsförordningen (GDPR) på samtliga köp i syfte att ta tillvara våra konsumenters intressen och säkerhet.

Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av DLO AB via e-post till den e-postadress som angivits vid köptillfället. Genom köpet accepterar du dessa Villkor. DLO AB ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Köp och betalning

Genomfört köp innebär att kund godkänner våra köpevillkor och samtycker till att namn och person- eller organisationsnummer registreras i vårt kundregister. Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms.

DLO AB reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter har DLO AB rätt att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga köp.

Swish

Med Swish betalar du enkelt och snabbt med din mobiltelefon. Ladda ned Swish-appen och följ instruktionerna i kassan när du ska betala.

Kortbetalning

Tillåtna kort för betalning är VISA och Mastercard. Vid betalning med kort anges kortnummer, kortets giltighetstid samt CVC-koden.

Leverans och frakt

Leverans av köpt häfte sker digitalt och således förekommer ingen fysisk leverans eller någon frakt i samband med köptillfället eller därefter. Således förekommer heller inga fraktavgifter.

Ångerrätt och reklamation

Enligt Lag (2005:59) om distans- och hemförsäljning har slutkunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från leverans. Ångerfristen börjar löpa från den dag köpet för häftet genomförts. Ångerrätt gäller enbart om produkten ej har nyttjats i form av använd rabatt i någon av häftets tillknutna butiker. För att möjliggöra en eventuell retur av köp behöver kunden kunna påvisa köp via exempelvis sparad orderbekräftelse.

Eventuella reklamationer följer Konsumentköplagen och en eventuell reklamationsförfrågan ska inkomma till DLO AB inom skälig tid, dock senast inom en månad från att felet upptäckts. DLO AB förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa det eventuella felet med köpt produkt, i andra hand återköp.

DLO AB reserverar sig även för eventuella förändringar eller bortfall av rabatter under försäljningsperiodens gång och därmed är en sådan händelse ej giltig som ånger-eller reklamationsärende.

Kontaktväg till DLO AB skall företrädesvis ske via e-post på info@deelo.se, i andra hand via telefon 010-183 98 56.

En eventuell tvist ska lösas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) i Sverige.

ARN: www.arn.se
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Integritetspolicy

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är data och information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika typer av elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Hantering av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du delger dina personliga uppgifter till oss. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och enligt gällande lagstiftning.

I vår integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida, köper våra produkter eller tjänster samt vid eventuella andra kontakter med oss.

Vi arbetar på löpande basis med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du är givetvis alltid välkommen att ta kontakt med oss vid eventuella frågor eller synpunkter. Vill du ha ytterligare information om vår personuppgiftshantering hänvisar vi till info@deelo.se

Hur använder vi dina personuppgifter?

Fullfölja ingått avtal
DLO AB samlar in dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera din beställning samt för att ta hand om eventuell fakturering och betalning. Vi sparar även dina uppgifter i syfte att kunna hjälpa dig om du tar kontakt med oss för frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Information om produkter, tjänster, kampanjer och dylikt
DLO AB använder dina uppgifter för utskick av e-post med information om exempelvis våra produkter, tjänster, kampanjer eller liknande. Du kan när du vill återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta vår kundservice.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part. I vissa fall kan vi komma att lämna ut dina uppgifter till andra koncernbolag, IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla och utveckla våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till någon annan.

Med vem delar vi personuppgifterna?

Kundtjänstverktyg Rättslig grund: Intresseavvägning
Om du kontaktar oss via e-post, telefon, chatt och/eller FAQ kan personuppgifter som t.ex. telefonnummer, namn, adress, e-post, IP-nummer samt den information som du själv uppger komma att lagras.

Cookies/Google/Facebook Rättslig grund: Intresseavvägning
Vi delar data via tredjepartscookie i syfte för marknadsföring och webbanalys vilket grundar sig i att kunna optimera och förbättra våra tjänster. Om du önskar undvika att få din information sparad kan du välja att inte acceptera cookies.

Direktmarknadsföring Rättslig grund: Samtycke från kund
För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress samt för- och efternamn. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice.

Betallösningar Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
För att kunna ta betalt kan vi komma att dela dina uppgifter med därtill hänförlig bank eller betallösningsbolag. Dessa är således i sin tur personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt dessa bolags villkor.

Myndigheter Rättslig grund: Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
Om det begärs av oss kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att överlämna vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning.

Övriga Rättslig grund: Intresseavvägning
Vi garanterar att alltid iaktta högsta säkerhet och sekretess vid hantering av personuppgifter. Det kan förekomma fall då vi överför dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet.

Om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten (eller vid sammanslagning) kan vi komma att dela information med potentiell köpare.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust, obehörig åtkomst och missbruk. Vi ser till att begränsa antalet personer som har tillgång till dina uppgifter. Endast de hos oss som behöver behandla dina uppgifter har tillgång till dessa.

De leverantörer som vi delar uppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.

Vi använder industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

DLO AB sparar uppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som ska garantera att vi inte lagrar onödiga uppgifter och vi minimerar tiden då vi sparar dessa i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina uppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt men uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, kan vi komma att spara i upp till åtta år.

Du bestämmer över dina lämnade personuppgifter

Du har rätt att ta del av vilka av dina uppgifter som finns hos oss samt begära att få dessa raderade. För att göra detta behöver du ansöka skriftligt, inkludera ditt personnummer samt vara undertecknat av dig själv. Ansökan skickas till DLO AB, Svalvägen 86, 237 36 Bjärred alternativt till e-post: info@deelo.se. Returnerade uppgifter eller bekräftelse av radering skickas snarast möjligt till din folkbokföringsadress eller angiven e-postadress.

Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga eller felaktiga har du rätt att begära att dessa rättas eller raderas.

Det kan finnas data som ej går att radera, exempelvis den som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att vi ska kunna uppfylla sina åtaganden vid t.ex. reklamationer.

Cookies

Vi använder oss av cookies vilka består av information som vi använder i syfte att förbättra våra produkter och tjänster samt för att kunna ge våra besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Vi kan komma att använda oss av cookies från tredje part, exempelvis Facebook och Google Analytics. Dessa cookies, inklusive eventuella personuppgifter, används för intressebaserad annonsering och analys. Gällande dessa cookies ansvarar respektive tredje part för insamling och behandling av personuppgifter och i detta fall har vi inte tillgång till insamlade data.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

DLO AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. DLO AB reserverar sig för eventuella felskrivningar. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen snarast möjligt efter eventuell ändring.