Här kommer ni kunna se alla erbjudanden i ert cityhäfte

För en starkare, rikare och mer levande stadskärna​

I stadens puls finns oändliga möjligheter och potential men även utmaningar. SåEnkelt erbjuder en digital plattform för rabatthäften med attraktiva erbjudanden som främjar lokal handel och är i framkant när det kommer till teknik och användarvänlighet.

Vi är här för att stödja er vision för en levande stadskärna.

Ett cityhäfte i en app

Vi erbjuder en helhetslösning som möjliggör enkel, inkluderande och tillgänglig försäljning för stadskärnor.

Som stärker ekonomin i city

Vi hjälper företag att enkelt och effektivt nå ut till sina kunder vilket stärker både deras egen och stadens ekonomi.

För en levande stadskärna

Ett starkare, rikare och mer levande näringsliv gynnar inte bara företag utan även föreningsliv, enskild individ och samhället i stort.

I rollen som cityutvecklare

”Vad tjänar vi”, ”Hur kan förtjänsten fördelas”, ”Hur kommunicerar vi med handlarna?” Den här länken är till för att svara på frågor och hjälper er att skapa engagemang, förankring och maxad försäljning.

Att jobba med digitala rabatthäften innebär…

Modell för strategi och förtjänst

Vi erbjuder en modell som ringar in förtjänsten utifrån det upplägg ni önskar.
Ni kan välja att:

  • Hyra hela plattformen
  • Få rådgivning kring framtagning av häfte
  • Få all hjälp med framtagning av häfte

Modellen hjälper er att uppskatta förtjänster mellan alla inblandade parter. En lönsam och rättvis strategi kring fördelning av förtjänst skapar motivation hos alla parter. Förtjänsten bygger på avtalets längd, antal häften per utgåva, häftets pris och vilket upplägg ni väljer ovan.

Vi ser fram emot att diskutera hur modellen kan anpassas för era behov och strategier.

070–210 47 43

Från papper till pixel

Pappershäften, appkoder eller webbshop – vad passar er bäst?

Rabatthäften i pappersformat är ett bekant koncept som många känner till, men i form av en app tar det ett kliv in i den digitala världen. Samtidigt kan en kombination av dessa ske i en övergång från papper till digitalt, där det finns naturliga utmaningar med att bli helt digitala.

I jämförelsetabellen kan ni jämföra pappershäfte, appkoder och webbshop. 

Utveckla samverkan med närings- och föreningsliv

Både stadens handlare och föreningar kan agera ombud. Genom tillgänglig kommunikation och instruktioner blir det enkelt att engagera alla i den gemensamma insatsen. 

För att underlätta dialogen med handlare och föreningar bistår vi med länkar och material som vi rekommenderar för att skapa engagemang, förankring och toppförsäljning.

Länkar och material

Ni kan dela länkarna ovan eller plocka ut material för att sätta ihop ett eget underlag

Ni kommer få ta del av följande material och metoder

Ombudsskylt

En skylt att sätta i kassan. På skylten finns instruktioner hur man köper ett häfte.

Länk + QR-kod till er webbshop

Webbshoppen kan t.ex. länkas från er egen hemsida och genom andra kanaler. 

Beställningslista

En lista att exempelvis lägga i fikarum för att samla in personer som vill köpa häftet.

Facebook-länk att dela

Ett snabbt och enkelt sätt att nå ut med häftet är att dela det på sociala medier.

Karta över tidsamar

En ifyllningsbar mall för att underlätta flödet med annonsörer och ombud.

Hjälp med uppföljning

Vi tillhandahåller en länk med frågor för att ta tillvara på möjligheter att bli bättre.

Övrigt material som ni kan printa eller beställa

  • Roll Up
  • Affischer
  • Flyers

Vanliga frågor

Ja, ni kan ha både pappershäften, värdebevis med appkod och webbshop. I de fall ni har pappershäften och värdebevis med appkod är det bra att sälja slut på dessa först för att slippa papperssvinn. Därefter går det utmärkt att hänvisa till Cityföreningens webbshop. 

De digitala häftena kan säljas antingen genom värdebevis som innehåller en appkod eller med hänvisning till webbshoppar. Värdebevis med appkod som byter hand i samband med betalning påminner om sättet att hantera pappershäften vid försäljning, och för att hålla uppe antal sålda häften är det en bra lösning.

För att använda sitt digitala häfte behöver man ladda ned appen Cityhäftet där man anger sin appkod för att aktivera häftet.

Värdebevis
På värdebevisets insida finns en appkod som man använder för att aktivera häftet i appen.

Webbshop
I webbshoppen visas en appkod efter köpet som man använder för att aktivera häftet i appen.

Koden är giltig tills dess att häftets giltighetstid går ut.

Ni kan välja mellan att:

  • Hyra hela plattformen
  • Få rådgivning kring framtagning av häfte
  • Få all hjälp med framtagning av häfte

Antingen gör vi det eller så gör ni det själva. Om häftet skapas av cityorganisationen själv ger vi naturligtvis stöd kring hur plattformen fungerar. Den som ska registrera erbjudanden i systemet får genomgång och stöd.

Systemet är enkelt att förstå sig på och tiden för inmatningen är effektiv.

Det går att skapa webbshoppar på många sätt, för både grupper, t.ex. företag eller lag och för individer, t.ex. medlemmar i en förening.

Beskriv era behov så hjälper vi er med beslut kring upplägg.

Varför gå digitalt?

Cityorganisation

Annonserande företag

Ombud

Häftesköpare

Förening

Samhälle

Har du en fråga?

Appen Cityhäftet drivs av SåEnkelt

Kontakta oss på
070–210 47 43