Vi gillar konceptet, hur enkelt det ser ut! Hoppade genast på testpiloten som startar nu i April.

Jennie Karlsson
Skurups AIF – Flickor/Pojkar 11

Vi ska sälja Så enkelt i vår och ser fram emot att slippa lägga tid på administration och logistik.

Martin Nihlén
HK Malmö