För ett starkare, rikare och enklare föreningsliv

Vi vet att det finns enorm kraft och styrka i dagens föreningar, men även hinder och trösklar. Med vår nya effektiva digitala lösning möjliggör vi högre förtjänst och lägre avgifter för medlemmar. Det i sin tur skapar ett mer inkluderande och välmående föreningsliv där alla får vara med.

Vi är här för att ständigt trygga och stärka er nutid och framtid.

Ett digitalt rabatthäfte

Vi har skapat en lösning för digitala rabatthäften som möjliggör enkel, inkluderande och transparent försäljning där alla parter gynnas.

Som stärker föreningars ekonomi

Våra rabatthäften innehåller attraktiva erbjudanden och är superenkla att sälja tack vare våra flexibla och innovativa säljmetoder.

För att alla ska få vara med

Ett starkare, rikare och enklare föreningsliv gynnar inte bara lag och föreningar utan även den enskilda individen och samhället i stort.

"Hur många häften måste vi sälja?"

"Hur mycket tjänar vi?"

"Vem ska göra vad?"

Det dyker upp många frågor när man startar en försäljning. På den här sidan finns underlag som hjälper er att ta rätt beslut. Här finns förutsättningar för att planera och fördela uppgifter i god tid så alla vet vad som ska göras och när.

Allt material ni behöver för att skapa engagemang, förankring och maxad försäljning får ni samlat i en länk innan försäljningen drar igång. 

Uppskattningstabell

Uppskattningstabellen är ett stöd för att sätta upp säljmål och ger en tydlig överblick över hur många häften ni behöver sälja för att uppnå dem.

I mallen kan även ni planera in säljaktiviteter och sätta upp säljmål utifrån dem. Att sälja i grupp och utnyttja tiden runt häftes giltighetsstart gör att alla får möjlighet att sälja sina häften.

Förtjänst som delas mellan förening och lag uppskattas och leder till att engagemanget ökar hos medlemmar som ska sälja. Lag med god ekonomi stärker föreningens ekonomi och vice versa.

Fördelar med det digitala häftet

Förtjänsten är såklart superviktig, men det finns andra saker värda att tänka på när beslut ska fattas. Som till exempel hur enkel produkten är att sälja, vilket grundar sig i produktens attraktionskraft, kombinerat med fiffiga säljmetoder och hur ofta försäljning kan upprepas. Utöver det mer handfasta saker som logistik, pengahantering och tillhörande administration.

En stor vinst med rabatthäften är att det stärker både förenings– och näringsliv.

Sponsorskap

Vi uppmuntrar goda arbetssätt och stöttar föreningar som vill skapa de bästa förutsättningar för att nå goda resultat.

Transparens – Vi verkar för transparens gällande fördelning mellan lag och förening, vilket skapar ett helt annat engagemang när man kan följa sin egen, gruppens och föreningens totala försäljning i realtid.

Antal år – Avtal över tid ger högre effekt. Vi vet att det blir positiva försäljningar med återkommande köpare och att intresset ökar när produkten blir känd på en ort.

Antal häften – Sålda häften spelar såklart roll. Mängden pengar som kommer in via försäljning kan resultera i högre kickback i form av sponsorskap – det går hand i hand. Redan vid 1250 sålda häften kickar systemet igång.

Såhär fungerar en försäljning
…i fyra enkla steg

Vi skickar ut material

Vi skickar brandat säljmaterial, värdebevis och länken till er webbshop till personen som har övergripande ansvar för försäljningen.

Rigga för framgång

Säkerställ att alla lag har tillgång till säljlänken och dela ut värdebevisen. Skriv ut ombudskyltar och planera in säljaktivteter. Ni kan även prata om säljmål och fördelning av förtjänst.

Sälj så det ryker!

Sprid häftet, reklamblad, använd säljmetoder, oavsett din roll så kan du bidra.

Uppföljning

Hur gick det, vad kan vi göra bättre till nästa gång?

Checklistan hjälper er att komma ihåg vad som ska göras.

Det här ingår i säljpaketet som vi skickar ut

Värdebevis
Föreningens webbshop

Webbshoppen är alltid öppen och redo att användas om värdebevisen tar slut. För goda säljresultat – vägled gärna kunderna genom köpet. Det ger god service och till dem som väljer att stötta er och säkerställer att köpet blir av.

I säljmaterialet finns en guide som förklarar hur köpet i webbshoppen går till.

Material till lagledarna

• Utdelningsunderlag
• PDF med säljmetoder

Brandat säljmaterial

Materialet kan användas av alla i föreningen men är kanske främst till för era medlemmar att använda sig av för att göra det enklare att sälja.
• Ombudsskylt
• Beställningslista
• Bilder att dela på sociala medier
• Länk till häftets innehåll
• Länk att dela på Facebook

Alla kan bidra i försäljningen

Det är inte bara medlemmar som kan sprida och sälja häftet. Även styrelse och kansli kan bidra till en framgångsrik försäljning. Det skickar positiva signaler till hela föreningen – att vi gör det tillsammans.

Massförsäljning

Identifiera företagskontakter inom föreningen och låt personen med bäst kontakt med identifierat företag ta initiativ till massförsäljning. Att man som företag vill bidra grundar sig ofta i viljan att stötta, samtidigt som häftena kan delas ut som gåvor till kunder eller anställda, win win!

Ombudsskylt

Ta ett varv på stan och sätt upp skyltar hos annonsörerna i häftet. Skylten passar bra att skriva ut i A5 eller A4. Notera att ombudskylten som går att ladda ned på denna sida endast är ett exempel. När försäljningen drar igång skapar vi en brandad skylt åt er som skickas med i materialet.

FAQ

Hur lång giltighetstid har häftet? 

Häftet har i regel en giltighetstid på 4-6 månader.

Kan alla se vad varje person säljer när personliga webbshoppar används?

Säljstatistiken visas endast upp för den som det berör och för säljansvarig för den gruppen.

När säljs häftet?

Häftet kan säljas under hela giltighetstiden eftersom intresset för erbjudandena brukar vara högt. I vissa fall räcker med att använda ett erbjudande för att spara tusenlappar. I regel startar försäljningen innan häftet börjar gälla för att ägarna till häftet ska kunna utnyttja häftet under hela giltighetstiden.

Vid färsäljning i grupp rekommenderar vi att använda tiden runt häftes giltighetsstart. Att sälja i grupp skapar tillfällen som gör att alla får möjlighet att sälja sina häften.

Hur ska man tänka kring pappershäften, värdebevis med digitalt häfte och webbshop?

Övergången från pappershäften blir enklare med hjälp av värdebevis. Värdebevisen fungerar som en bro mellan pappershäften och webbshoppen där man känner igen sättet att sälja. Föreningar kan välja en kombination av pappershäften, värdebevis och webbshop.

Det kan även vara så att föreningen väljer att helt och hållet gå över till att sälja genom webbshoppar.

För mer information

Kontakta teamet på SåEnkelt

070–210 47 43